Національний комітет по боротьбі з корупцією це не залежна всеукраїнська громадська організація по захисту прав і свобод громадян, яка діє на території України з 2004 року. До установи входить понад 45 тисяч громадян, серед яких 10 тисяч депутатів місцевого самоврядування, що мають статус помічників голови комітету.

Представництво Національного комітету по боротьбі з корупцією охоплює біля 80% території України. До структури комітету входять 16 обласних департаментів, 109 районних управлінь та департаменти м. Києва.

Комітет співпрацює з діючими працівниками органів прокуратури та правоохоронних органів, судами та іншими органами державної влади, а також об’єднує близько 16 тисяч колишніх слідчих Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Оскільки в кожному органі державної влади існують інструкції, положення, нормативні документи по роботі зі зверненнями громадян, то зволікання з наданням відповіді або надання Комітету «відписки» є порушенням таких інструкцій. В разі не реагування державними органами на наші звернення Комітет буде звертатись до органів прокуратури з вимогою про порушення кримінальної справи по факту службової недбалості за ст. 367 КК України, тобто: невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Якщо буде перешкоджання діяльності Комітету ст. 170 КК України передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ:

1. Здійснення демократичного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами держави.

2. Комітет має свою символіку та атрибутику: форму, звання, посвідчення, прапор, емблему, відомчі нагороди, ордени, медалі та інші відзнаки.

3. Має право на одержання від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, органів прокуратури, слідства та судових органів інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань.

4. Має право звертатись до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів своїх членів, громадян або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах.

5. Має право в порядку здійснення контролю направляти своїх спостерігачів для участі у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, депутатів м. Севастополь та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та проведенні загальнодержавних та місцевих референдумів.

6. Має право проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави.

7. Має право брати участь у люстрації корумпованих державних чиновників, у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань реформування і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної організації та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей.

8. Має право через суб'єкти права законодавчої ініціативи виступати із законодавчими ініціативами в галузі військового будівництва, правоохоронної діяльності, соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів їхніх сімей.

9. Проводить аналіз та пропагує досвід інших країн по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

10. Бере участь в організації науково-практичних конференцій, лекцій, семінарів-практикумів з метою подолання колізій діючого законодавства, що виникають в процесі боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

11. Сприяє законодавчому забезпеченню захисту прав людини і громадянина від корупції та злочинних формувань, розробці пропозицій щодо удосконалення антикорупційних, законодавчих та інших нормативно-правових актів.

12. Надає підтримку у створенні правової основи, організаційних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю.

13. Надає на громадських засадах науково-методичні, інформаційні, консультаційні послуги організаціям з питань статутної діяльності.

14. Вносить пропозиції до органів влади та управління.

15. Надає аналітично-правову допомогу по виявленню, усуненню або нейтралізації негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію.

16. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації з метою подолання негативних явищ, що породжують організовану злочинність та корупцію.

17. Бере участь у загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють недопущенню втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх осіб.

18. Співпрацює з правоохоронними органами щодо протидії використання учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об’єднань громадян і засобів масової інформації.

19. Сприяє створенню атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності, ослабленню дії криміногенних факторів.

20. Бере участь у розробці науково-дослідницьких праць з проблематики боротьби з організованою злочинністю та корупцією, сприяє удосконаленню методів та прийомів взаємодії правоохоронних органів щодо подолання зростання кількості злочинних діянь.