НАЦІОНАЛЬНИЙ
Комітет по боротьбі з корупцією

​Національне антикорупційне бюро України запрошує на роботу

​Національне антикорупційне бюро України запрошує на роботу

Розпорядженням Директора Національного антикорупційного бюро України від 20 вересня 2017 року оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старшого оперативного працівника в Національному антикорупційному бюро України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, визначені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро.

Документи для участі у конкурсі подаються шляхом надсилання до Національного бюро (03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, Національне антикорупційне бюро України,з позначенням на конверті "НАБУ" протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
  1. Загальні вимоги
2. Спеціальні вимоги
Галузь знань (найменування спеціальності)Право, правоохоронна діяльність. 
Спеціальний досвід роботи (тривалість, сфера чи напрямок роботи)Досвід роботи по пошуку, фіксації та перевірці відомостей про особу, місце, річ та тими хто з вони контактують. 
Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків-Конституція України; -Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»; -Кримінальний процесуальний кодекс України;-Кримінальний кодекс України;-Закон України «Про державну таємницю»;-Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

-Закон України «Про Національну поліцію»;

-Закон України «Про запобігання корупції»;

-Закон України «Про телекомунікації»;

-підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють порядок здійснення оперативно-розшукових заходів та (або) гласних чи негласних слідчих (розшукових) дій;

-ПКМУ від 29.07.1991 №114 "Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України";

-Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України.

 
Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів)-здатність організовувати роботу колективу; -ефективне використання передбачених законодавством сил та засобів для вирішення завдань оперативно- розшукової діяльності; -уміння мотивувати та розвивати співробітників; 
Лідерство-лідерські якості та організаторські здібності; -здатність координувати та контролювати діяльність групи. 
Прийняття ефективних рішень-оперативне виконання управлінських рішень; -висока швидкість мислення; -аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються. 
Комунікації та взаємодія-комунікабельність; -уміння ефективної координації з іншими групами виконавців; -уміння використовувати засоби зв’язку та комунікації. 
Якісне виконання поставлених завдань-вміння розподіляти завдання серед виконавців; -систематизація інформації та аналітичне мислення; -орієнтація на результат та цілеспрямованість;-добре розвинена пам'ять;-стійкість до стресу;-сміливість, чесність та відповідальність за доручену справу. 
Командна робота та взаємодія-уміння працювати в команді; -неупередженість та об’єктивність; -уміння надавати зворотний зв'язок;-підвищення теоретичних та практичних навичок членів групи. 
Сприйняття змін-адаптація до змін та прийняття нових підходів (управління інноваціями) у вирішенні поставлених завдань; виконання плану змін та покращень. 
Технічні вміння- вміння використовувати спеціальні технічні засоби, апаратно-програмні, програмно-технічні комплекси, пристрої, прилади комп’ютерної техніки; -навички роботи з контрольно-вимірювальною апаратурою; -володіння методами виявлення несправностей та способами їх усунення в радіоелектронних пристроях;-знання складського обліку та руху матеріальних цінностей;-впевнене користування ПК: MS Office, Internet;-наявність водійського посвідчення, вміння керувати транспортними засобами (бажано). 
Особистісні компетенції-відповідальність; -системність і самостійність в роботі; -самоорганізованість;-висока працездатність;-непричетність до корупційних скандалів;-позитивна репутація.

-уважність до деталей;

-наполегливість;

-креативність та ініціативність;

-орієнтація на саморозвиток;

-вміння працювати в стресових ситуаціях.

© 2004 Національний комітет по боротьбі з корупцією