НАЦІОНАЛЬНИЙ
Комітет по боротьбі з корупцією

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»
110303 ПЕРЕГЛЯДІВ

2-3 березня 2018 р.

Інформація про захід
Організатором науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН» є громадська організація «Правовий світ» (м. Дніпро).
Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідний бібліотечний індекс УДК.
Інформація про участь
Учасникам необхідно до 27 лютого 2018 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті громадської організації «Правовий світ» у розділі «Анонси заходів» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з від сканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу legalworld.in.ua@gmail.com
ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Мови тез доповіді: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна.
Основні тематичні напрямки конференції:
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право; муніципальне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право; право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права.
Вимоги до оформлення тез
Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
Тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;
Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по лівій стороні) назва тез;
Другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по лівій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які їх мають); третій рядок - (шрифт курсив, вирівняний по лівій стороні) посада, навчальний заклад або місце роботи у називному відмінку; четвертий рядок - місто, країна;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
Література оформлюється в кінці тексту під назвою "ЛІТЕРАТУРА", у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [6, c. 11-17].
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Дюженко_Євген.doc).
Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію».
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.
Організаційний внесок
1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 135 грн. та використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам
Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок: Федорішина Ольга Володимирівна, АТ «УкрСиббанк», р/р 26251007354466, МФО банку 351005, Код ОКПО 3238117249, призначення платежу: поповнення рахунку Федорішиної О.В. від ПІБ учасника. Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Дюженко_Євген_квитанція).
2. Учасникам з країн СНД за додатковою інформацією звертатися до Оргкомітету конференції.
3. Збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення заходу.
© 2004 Національний комітет по боротьбі з корупцією